Home 主打產品 植物提取物 天然提取物 產品目錄 產品解決方案 展會 聯繫我們
主要產品
標準提取物
比例提取物
果蔬粉
精油
迷迭香提取物
天然飼料添加劑
對照品

產品目錄 

 

雷公藤紅素

雷公藤紅素

型號 : STA-157
品牌 : STAHERB
雷公藤甲素 Triptolide 98%

雷公藤甲素 Triptolide 98%

型號 : STA-156
品牌 : STAHERB
博落回提取物白屈菜紅碱

博落回提取物白屈菜紅碱

型號 : STA-155
品牌 : STAHERB
博落回提取物血根碱

博落回提取物血根碱

型號 : STA-154
品牌 : STAHERB
虫草素

虫草素

型號 : STA-153
品牌 : STAHERB
靛玉紅 Indirubin 98%

靛玉紅 Indirubin 98%

型號 : STA-152
品牌 : STAHERB
山楂酸

山楂酸

型號 : STA-151
品牌 : STAHERB
科羅索酸

科羅索酸

型號 : STA-150
品牌 : STAHERB
二氫青蒿酸 Dihydroartemisinic acid 99%

二氫青蒿酸 Dihydroartemisinic acid

型號 : STA-149
品牌 : STAHERB
桃葉珊瑚甙 98% Aucuboside 98%

桃葉珊瑚甙 98% Aucuboside 98%

型號 : STA-148
品牌 : STAHERB
斑蝥素 cantharidin 99%

斑蝥素 cantharidin 99%

型號 : STA-147
品牌 : STAHERB
石衫碱甲 Huperzine-A

石衫碱甲 Huperzine-A

型號 : STA-146
品牌 : STAHERB

Home  |  主打產品  |  植物提取物  |  天然提取物  |  產品目錄  |  產品解決方案  |  展會  |  聯繫我們  |  網站地圖  |  手機版
  English     简体版     繁體版
網站首頁聯繫我們網站地圖